הרב בן ציון המאירי

הרב בן ציון המאירי
הרב בן ציון המאירי
ראש המכינה
ראש המכינה. היה ר"מ במכינה במשך שש שנים, בשנת התשע"ד החליף את הרב יעקב בראשות המכינה.