הרב אילן פרלמן

הרב אילן פרלמן
הרב אילן פרלמן
ר"מ
ר"מ שנה ב'. ממייסדי המכינה. מלמד במכינה מאז הקמתה.