הרב עמוס בדש

ר"מ
מעביר שיעורים כלליים במכינה. ממייסדי המכינה. אחראי על קשר עם משפחות בוגרי המכינה שנפלו.