פעילויות המכינה

  • בית המדרש
  • תרומה לקהילה
  • הכנה גופנית
  • טיולים והכרת הארץ