רשימת משכירי דירות וצימרים

משפחה

מס' אנשים

טלפון/נייד

הערות

אטון

6+2+ תינוק

536 / 052-2826205

כל השנה

בן שושן

6+2

589 / 050-5758029

כל השנה

בר שלום

2+3 לשבת ניתן להוסיף עוד חדר

541 /052-8348541

כל השנה . אפשרות לארוחות בוקר עם או בלי גלוטן

הלר

2 יחידות 2+3+ תינוק / 2+1+ תינוק

046960553 / 052-6122053

כל השנה

זוסמן עדנה וצבי

2+2+תינוק

515 / 0525530174

כל השנה

זיו

2+6-7

549 / 6266313 054

כל השנה

זנ"ד

5+2+ תינוק

046960507 / 052-8348507

כל השנה

חיימוב דני ותמי

3 יחידות 1+2 /2+2 /2

0528348645 / 544

כל השנה

ינון נועה ונועם

2+תינוק / 12 (רק בחודש אב)

516 / 0528348516

כל השנה

עזרא ישראל ורויטל

6+2

630 / 0547731208

כל השנה

פולצ'ק

2 יחידות רק לזוג

0528348518 / 519

כל השנה

2+תינוק / 2

פריינטה

2+תינוק

595 / 0502244754

כל השנה

קולמן

8+2

510 /052-8348514

כל השנה

קלנר

2+5

052-8348552

כל השנה

שלום

2 יחידות 2+1-2

0547955130 /529

היחידות להשכרה כל השנה